პროექტები

 

რეგისტრაცია არქეოლოგიის, კონსერვაციის, რესტავრაციის, ხელოვნებათმცოდნეობის, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტისა და მომიჯნავე დარგის სტუდენტებისათვის დაიწყო. აპლიკაციების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა 2019 წლის 31 მარტი.