სიახლეები

მემორანდუმი: არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი-აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი-შირაზის უნივერსიტეტი

                                                                                      2018 წლის 25 დეკემბერს არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრს, საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტსა და შირაზის უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტების პრაქტიკას შირაზის უნივერსიტეტის არქეოლოგიურ ექსპედიციებში, მეორეს მხრივ კი, შირაზის უნივერისტეტის სტუდენტების ჩართულობას საქართველოს უნვიერსიტეტის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში.