პროექტები

 

საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტთა საველე პრაქტიკა პერსეპოლისში. 2019 წლის სექტემბერ-ოქტომბერი.

აღმოაჩინე სპარსთა ქალაქი: