პროექტები

,,მწვანე კონსერვაცია და მწვანე მენეჯმენტი" - ინოვაციური მიდგომა და ინოვაციური აზროვნება კულტურული მემკვიდრეობისათვის. 20-24 მაისი, ინტენსიური კურსი, თბილისი-სამშვილდე.