მომსახურეობები

არქეოლოგიური მომსახურება

 

მომსახურეობის ფარგლებში პროფესიონალ არქეოლოგთა მიერ კანონმდებლობის დაცვითა და თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით კვალიფიციურად იქნება შესწავლილი კვლევის ობიექტი. შესრულებული სამუშაოების შედეგები წარმოდგენილ იქნება სამენციერო ანგარიშის სახით და ასევე, განთავსდება ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. უზრუნველყოფილი იქნება მოძრავი და უძრავი არქეოლოგიური ობიექტების კონსერვაცია და მათი უსაფრთხოება.