მომსახურეობები

არქეოლოგიური მასალის ხატვა

 

მომსახურეობის ფარგლებში შედის ნებისმიერი სირთულისა და მასალის (ქვა, ლითონი, კერამიკა, მინა, ხე)  არქეოლოგიური არქეფაქტის პროფესიულად ჩახატვა როგორც ნატურალურ ზომაში, ისე შემცირებული/გაზრდილი მასშტაბით. წარმოჩენილ და აქცენტირებულ იქნება ნივთის მთავარი მახასიათებლები და დეტალები. გარდა ამისა, არსებობის შემთხვევაში, გრაფიკულად გამოისახება ნივთზე მოცემული სიუჟეტი, პერსონაჟები და სხვ.