მომსახურეობები

არქეოლოგიური მონაპოვარის კონსერვაცია

 

მომსახურეობის ფარგლებში შედის სხვადასხვა მასალისგან (ქვა, ლითონი, კერამიკა, მინა, ხე) დამზადებული არქეოლოგიური არტეფაქტების  გაწმენდა, კონსერვაცია, რესტავრაცია შესაბამისი ტექნოლოგიის დაცვითა და სათანადო მასალების გამოყენებით. ნივთების ფარდობითი/აბსოლუტური ქრონოლოგიის განსაზღვრა და კულტურული კუთვნილების დადგენა.