მომსახურეობები

საგანმანათლებლო აქტივობები

 

სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი აქტივოებები/ვორქშოპები სკოლის მოსწავლეებისთვის, აბიტურიენტთათვის თუ უბრალოდ არქეოლოგიის, ისტორიისა და თავგადასავლების მოყვარულთათვის. ერთდღიანი-ორდღიანი გასვლითი ტურების მოწყობა არქეოლოგიური ძეგლებზე და საზაფხულო სკოლების ორგანიზება შემეცნებით-ინტელექტუალური პროგრამების გათვალისწინებით.