მომსახურეობები

შემთხვევითი მონაპოვარის ანალიზი-შეფასება

 

მომსახურეობის ფარგლებში შედის სხვადასხვა ვითარებაში ნაპოვნი (როგორც არქეოლოგიური გათხრების დროს, ისე შემთხვევითი აღმოჩენები) არქეოლოგიურ-ისტორიული ნივთების შეფასება-ანალიზი, კულტურული კუთვნილების განსაზღვრა, ქრონოლოგიის დადგენა, პარალელურ მასალებთან შეჯერება და პასპორტიზაცია.