მომსახურეობები

აერო ფოტო-ვიდეო გადაღება

 

მომსახურეობის ფარგლებში მოხდება კვლევის ობიექტის სრული აეროფოტო და ვიდეო გადაღება, რელიეფის თავისებურებების განსაზღვრა, მოპოვებული მასალის პროგრამული დამუშავება, დეშიფრირება და ციფრული ფაილის სახით დაარქივება. კვლევის ობიექტები შეიძლება წარმოადგენდნენ როგორც არქეოლოგიურ, ისე ისტორიულ, საეკლესიო-რელიგიურ, საერო-არქიტექტურულ თუ სხვა ხასიათის ძეგლებს.