მომსახურეობები

არქეოლოგიური ტექსტების თარგმნა

 

მომსახურეობის ფარგლებში განხორციელდება ნებისმიერი სირთულის არქეოლოგიური ტექსტების თარგმნა ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, იტალიურ, თურქულ და სპარსულ ენებზე. დაცულ იქნება დარგის სპეციფიკური ტერმინოლოგია და ტექსტის მთლიანობა.