ჩვენს შესახებ

,,არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი“ წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის პროექტს რომლის მიზანია არქეოლოგიური მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, დარგის განვითარებისათვის ხელშეწყობა, აღნიშნულ და მომიჯნავე დისციპლინებში ჩართული მეცნიერებისა და სტუდენტების მხარდაჭერა, არქეოლოგიური ტურიზმის განვითარება. არქეოლოგიის დარგში, ასევე, მომიჯნავე სფეროებში მოღვაწე ინსტიტუტების, ცალკეული მეცნიერების, სტუდენტებისა და დაინტერესებული პირების კოორდინაციისა და კომუნიკაციის უზრუნველყოფა.

სრულად
ბოლო

პროექტები

ფოტო გალერეა